Invitasjon til dialogmøter og åpne kontordager

Nye Veier inviterer nå til dialogmøter og åpne kontordager for grunneiere og andre berørte på strekningen E18 Dørdal - Tvedestrand

I samråd med styret i det interkommunale plansamarbeidet, inviterer nå Nye Veier til dialogmøter med lag og foreninger og åpne kontordager for grunneiere og andre berørte.

Hensikten med arrangementene er at man kan komme i direkte kontakt med Nye Veier og drøfte aktuelle temaer. Fristen for innsending av merknader til planprogram og varsel om oppstart var 14.oktober.

Dialogmøter
Møtetidspunkt for dialogmøter med lag og foreninger:

·         17.11.2020, kl. 10-18. Møtene gjennomføres digitalt via Teams.

·         19.11.2020, kl. 10-18. Møtene gjennomføres digitalt via Teams.

Møtetidspunkt blir sendt på e-post til lag/foreningens kontaktperson i god tid før gjennomføring. Det settes av 20 minutter til hvert møte.

Skriftlig påmelding

Vi ber om at deltakere forhåndspåmelder seg med kontaktopplysninger (navn på lag/forening, kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer).

Påmelding må skje innen 01.11.2020 via e-post til e18dt@cowi.com.

 

Åpne kontordager
Møtetidspunkt for åpne kontordager med grunneiere og andre berørte:

  • Tvedestrand og Vegårshei kommuner
    10.11.20, kl. 14-20. Tvedestrand Gamle Rådhus, Fritz Smiths gate 2
  • Gjerstad og Risør kommuner 
    11.11.20, kl. 14-20. Heimat, Brokelandsheia 6.
  • Bamble og Kragerø kommuner
    12.11.20, kl. 14-20. Nye Veiers prosjektkontor på Rugtvedt, Herreveien 57, 3960 Stathelle

 

Skriftlig påmelding

Av hensyn til smittevern er arrangementene kun åpne for påmeldte. Vi ber om at deltakere forhåndspåmelder seg med kontaktopplysninger (navn, e-postadresse, telefonnummer og ønsket møtested).

Påmelding må skje innen 01.11.2020 via e-post til e18dt@cowi.com eller ved SMS til Ane Killingstad, 951 83 389 (hverdager kl. 8-16). Det settes av inntil 20 minutter til hvert møte.

Åpne kontordager gjennomføres iht. de til enhver tid gjeldende føringer fra FHI ang. COVID-19. Vi ber derfor om at du avstår fra fysisk deltakelse dersom du har luftsveissymptomer.

 

Bakgrunn
Det skal utarbeides reguleringsplan for strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand. Det planlegges firefelts motorvei på den 54 km lange strekningen. Formålet med ny E18 er å binde sammen regionene, utvikle bo- og arbeidsmarkedet og sikre gode rammebetingelser for næringslivet, samt redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten.

Mer informasjon om prosjektet og prosessen 

 

Bilde: Fra styremøte i det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad, Brokelandsheia.
Dialogmøter vil foregå digitalt, mens åpne kontordager med fysisk oppmøte er åpne for forhåndspåmeldte.

 

 

 

 

Sist oppdatert: 20. oktober 2020