Kommunen arrangerer innbyggerundersøkelse

Denne høsten skal Bamble kommune begynne arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen, og ønsker innspill fra befolkningen til hvordan Bamblesamfunnet bør utvikles fremover.

Ingen folkemøter

Grunnet covid-19 erstattes de tradisjonelle folkemøtene blant annet med digitale spørreundersøkelser, og spørreundersøkelser per e-post.

 

Ber om innbyggernes meninger

-Vi vil ikke at konsekvensene av covid-19 skal ramme befolkningen sin påvirkningskraft i denne prosessen, og legger derfor til rette for andre måter å innhente innbyggernes tanker og meninger på, sier Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang, kommunedirektør i Bamble kommune.

Da det ikke kan holdes folkemøter for å få frem innbyggernes medvirkning i kommuneplanarbeidet, har Bamble kommune blitt nødt til å finne alternative arenaer som gjør det mulig for lokalsamfunnet å få ytret sin mening.

 

Alle skal nås

Det vil være en digital spørreundersøkelse tilgjengelig for alle innbyggere på Bamble kommune sin nettside, Facebook-side og Instagram.

I tillegg vil alle innbyggere få tilsendt en informasjonsbrosjyre, med spørreundersøkelsen i posten, som kan sendes i retur til kommunen.

 

Her kan du gå direkte til innbyggerundersøkelsen, informasjon om gjestebud, eller lese mer om den nye samfunnsdelen i kommuneplanen

 

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020