Korona-oppdatering 16.03.20

Informasjon om karantene og isolasjon.

Hvem skal holde seg hjemme?

Alle som har forkjølelsessymptomer skal holde seg hjemme. Hvis du har luftveissymptomer, men ikke tilhører en av gruppene som er listet opp under testkriterier, behøver du ikke testes.

Hvis du tilhører en av følgende grupper, så skal du være hjemme:

 • Du mistenker at du kan være smittet.
 • Du har fått bekreftet at du er smittet.
 • Du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus.
 • Du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (nærkontakt).
 • Du har vært på reise utenlands (dette gjelder også Sverige og Finland fra 17.3.2020). Da skal du være i karantene 14 dager fra den dagen de kom hjem.


Du bør holde deg hjemme ett døgn etter at du er blitt symptomfri.
Mens du er hjemme, skal du være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.

Helsepersonell som bor sammen med noen med luftveissymptomer kan gå på jobb som normalt, med mindre vedkommende har fått påvist koronavirus.  

Regjeringen har fra 15. mars 2020 vedtatt lov som kan forby opphold på hytte og fritidseiendommer utenfor egen kommune. Karantene og isolasjon skal skje i hjemmet og ikke på hytta.

Presisering av oppdaterte regler for karantene fra 17.03.20.

Alle som har vært på reise utenlands (dette gjelder også Sverige og Finland fra 17.03.20) skal være i karantene 14 dager fra den dagen de kom hjem.
Personer i karantene som utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering fra symptomer inntrer til 7 dager etter symptomfrihet. Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted.

I forskriften er det definert et unntak fra karantenereglene. Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. Personer som er omfattet av unntaket, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Dette er vedtatt i forskrift i Statsråd 13.03.20 og presisert 15.03.20.

Les mer her

Hva betyr det å være hjemme?


Hjemmeisolering: Å være hjemme, isolert fra andre mennesker, og ikke ha tett kontakt med de du bor sammen med. Gjelder for alle med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom helt til friskmelding av lege.


Hjemmekarantene: Å være hjemme og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med. Gjelder for alle som har hatt kontakt med covid-19-syke, men som ikke selv er syke, i 14 dager fra siste kontakt.


Hjemmekarantene omfatter å

 • Ikke gå på jobb eller skole
 • Unngå reiser
 • Ikke ta offentlig transport
 • Unngå andre steder der man lett kommer nær andre
 • Unngå nær kontakt med andre
 • Karantene og isolasjon skal skje i hjemmet og ikke på hytta


Jeg er i hjemmekarantene eller hjemmeisolering. Hva gjør jeg og de jeg bor sammen med nå?


Det er viktig at du er årvåken på utvikling av symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber. Dersom du er nærkontakt til en person med påvist covid-19 og får symptomer, skal du ringe lege.

Personer i karantene uten symptomer anses å utgjøre en lav risiko for smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

Råd til personer som er i hjemmekarantene


Råd til pasienter som isoleres i hjemmet ved koronavirus (coronavirus)


Folkehelseinstituttet har oversatt informasjon til personer som må holde seg hjemme til 22 ulike språk

Sist oppdatert: 18. oktober 2020