Korona-oppdatering fra kommunen

-Krisestaben og hele Bamble kommune jobber kontinuerlig for å trygge våre innbyggere, opplyser ordfører Hallgeir Kjeldal.

Hendelse
Bamble kommune hadde i går en hendelse der et besetningsmedlem på et lasteskip trengte helsehjelp. Det var uklart om det kunne dreie seg om et mulig koronatilfelle. Lasteskipet Yara Nauma ankret opp ved Såstein utenfor Langesund, og pasienten fikk tilsyn av en av våre leger fra legevakten som rykket ut. Det ble raskt avklart at dette ikke var et tilfelle av koronasmitte og heller ikke fare for annen smitte. Lasteskipet ble klarert og kunne fortsette til havn.


Etter denne hendelsen vil Bamble kommune ta initiativ til et tettere samarbeid med aktuelle havnekommuner og Kystverket for å være forberedt slik at vi kan håndtere lignende hendelser i fremtiden.


Omsorgstilbud
Foresatte som har samfunnskritiske funksjoner har i dag et omsorgstilbud for sine barn. Dette er et tilbud som skal sørge for at foresatte kan ivareta sine oppgaver på en god måte. Selve tilbudet foregår innenfor trygge rammer, det er kompetent personell som vil ivareta barnet og de nødvendige smittevernstiltak.


Legevakten under sterkt press
Det er viktig at vi nå prioriterer medisinske ressurser for å ivareta de som trenger det mest. Helsetjenester som fastlege og legevakt er under sterkt press om dagen. Bamble kommune ber derfor innbyggerne om ikke å ta kontakt, med mindre det er helt nødvendig. Har du spørsmål vedrørende korona, ring Bamble kommunes informasjonstelefon: 970 58 599 (Alle dager, også helg, fra kl 08.00-20.00)

 

Oppfordring fra ordføreren
-Det er en spesiell situasjon vi er inne i. Vi er alle berørt. Hamstring er feil og unødvendig. Butikkene har god tilgang på dagligvarer og vil være åpne. Det du og jeg kan bidra med er å følge oppfordringene fra sentrale og lokale myndigheter, leve livene våre så normalt som mulig og ta vare på hverandre, sier ordfører Hallgeir Kjeldal.


-Kommunen er godt organisert og har god oversikt over situasjonen. De fleste vil oppleve at kommunenes tjenester går som normalt, men noen av tjenestene er omdisponert for å ivareta samfunnskritiske oppgaver, legger han til.

Sist oppdatert: 18. oktober 2020