Koronavaksine

Bamble kommune planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.

Arbeidet i Bamble kommune ledes av kommuneoverlege Anders Mølmen, med seg har han en arbeidsgruppe hvor følgende personer deltar: Virksomhetsleder Vibeke Devik, Fastlege Une Beck, avdelingsleder Anja S. Hallaråker, Helsesykepleier Birgitte G. Johnsen, rådgiver Tonje Steinsvåg og HMS sjef Øystein Polland.

 

Bilde av Anders Mølmen med lokal vaksinasjonsplan for Bamble kommune.

Anders Mølmen

 

Vi vil senere informere om hvilke grupper som anbefales vaksinasjon og rekkefølgen mellom disse. Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Det nye koronaviruset gir for de fleste infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:
•Beboere på sykehjem
•Eldre over 85 år
•Eldre over 75 år og deretter de over 65 år
•Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før.

Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg
Mer informasjon om koronavaksine:

Folkehelseinstituttets nettside:
www.fhi.no/kvp

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Vi vil senere legge ut mer lokal informasjon for hvordan du kan få vaksine i Bamble kommune, samt hvordan vi har organisert vaksineprogrammet.

Sist oppdatert: 18. desember 2020