Meld fra ved mistanke om koronavirus

Folkehelseinstituttet ønsker en bedre oversikt over personer med symptomer på korona-smitte. Slik melder du fra, hvis du har symptomer.

Ønsker bedre oversikt

Helsenorge.no har på vegne av Folkehelseinstituttet laget et skjema for selvregistrering av symptomer på koronavirus-smitte. Dette er gjort som et ledd i å skape bedre oversikt over utbredelsen av smitten, i en tid hvor testing i all hovedsak er forbeholdt spesifikke grupper.

Har du, eller har du hatt, symptomer de siste syv dagene som kan skyldes koronavirus?

Meld ifra her

Sist oppdatert: 18. oktober 2020