Midlertidige endringer i tjenestetilbudet til våre innbyggere

Alle som har behov for våre tjenester skal få nødvendig hjelp, forsikrer ordfører Hallgeir Kjeldal.

Helse- og omsorgstjenester

Med bakgrunn i restriksjoner fra helsemyndighetene, smitteforebygging og knapphet på ressurser, vil det bli midlertidige endringer i tjenestetilbudet til innbyggerne i kommunen.

-Alle som har et hjelpebehov skal få nødvendig hjelp. Men det er ønskelig at den enkelte tjenestemottaker følges tettere av eget nettverk. Kan familie, venner eller andre tillitspersoner bistå deg med noen av dine behov? spør Bambles ordfører.

Ved hjelp fra familie og venner, ber vi om at myndighetenes anbefalinger med hensyn til smittevern følges nøye.  

Kun livsnødvendige tilbud  

Tjenestetilbud som ikke regnes som livsnødvendige vil i stor grad utgå. Dersom du får endret tjenestetilbud vil du bli kontaktet. Det er tilbud som dagsenter/ dagaktiviteter, frisklivstilbud, støttekontakt og avlastningstiltak som i første rekke avlyses.

Tilsyn og besøk kan gis som telefonsamtaler.

Hjemmetjenesten må prioritere  

-Hjemmetjenesten må prioritere hvilke tjenester som gis. For noen vil tjenesten midlertidig utgå, for andre kan det bli aktuelt å styrke tilbudet. Slike endringer gjøres etter nærmere vurdering av dine behov og etter avtale med deg, forklarer ordføreren.  

-Helsehuset vil ha redusert tilbud på korttidsplasser og avlastningsopphold. Dette gjør vi for å redusere smitterisiko, og for å gi plass til de aller sykeste, sier Kjeldal.

Forsvarlig tjenestetilbud

Kommunen har som mål å sørge for et forsvarlig tjenestetilbud også under pandemien. Endringene gjøres som en følge av myndighetenes anbefalinger og kommunens behov for å prioritere ressurser til de som trenger det mest, og er sårbare.

-Vår viktigste jobb er å ivareta din sikkerhet, fastslår ordføreren.  

Dersom du har spørsmål i forhold til denne informasjonen, eller behov for helse- og omsorgstjenester, ta kontakt med tjenestekontoret som vanlig på søknadsskjema­ eller på telefon 913 65 031 mandag til fredag kl 09.00 – 14.00.      

Sist oppdatert: 18. oktober 2020