Ny alkoholpolitisk handlingsplan for Bamble kommune

Formannskapet i Bamble kommune vedtok 11. juni en ny Alkoholpolitisk handlingsplan for kommunen. Planen iverksettes fra 30. september 2020.08.24

Bamble kommunes alkoholpolitiske handlingsplan for 2020-2024                              

Kommunestyret i Bamble kommune vedtok 11. juni 2020 en ny alkoholpolitisk handlingsplan som skal gjelde i perioden 2020-2024.

Alle bevillingshaverne ble informert i brev 22. juni om endringer som de umiddelbart burde ta hensyn til. Disse endringene er:

Pkt. 3.10 kompetansekrav:

Styrer og stedfortreder kan ikke ha kunnskapsprøver eller etablererprøve som er datert eldre en 10 år.
Styrer og stedfortreder for skjenkebevilling skal ha kurs i ansvarlig vertskap.
Styrer og stedfortreder for salgsbevilling skal ha kurs i ansvarlig salg.
Bevillingshaver skal sørge for at virksomheten er representert på kommunens årlige dialogmøter.
 

Pkt. 3.13.1 Vilkår – Utøvelse av bevillingen:

Sesongåpne virksomheter skal varsle kommunen om sesongstart og sesongavslutning (dato) minst 3 uker før dato.
Aktivitetsavhengige virksomheter skal varsle kommunen om dato for aktivitet, minst 10 dager før dato for aktiviteten.
Bevillingshaver skal sørge for at styrer eller stedfortreder er tilstede i virksomhetens salgs- og skjenketid.


Pkt. 4.5 Utkjøring:

Virksomheter som driver utkjøring av varer til kundene må få dette som et tillegg til salgsbevillingen.
Dette gjelder om kjøringen også omfatter alkoholholdig drikke. Det er egne krav til internkontrollen ved utkjøring.
 

Pkt. 5.6. Skjenketider:

Makstiden for skjenking på fredager og lørdager og alle dager før helligdager er endret til kl. 02:00 (redusert med 30 minutter)
Makstiden for skjenking på øvrige dager er endret til 01:30 (økt med 30 minutter)
 

Pkt. 5.7 Hoteller og overnattingssteder:

Handlingsplanen presiserer reglene for skjenking av overnattingsgjester utover det som er kommunens skjenketider.
Det fremkommer i dag ingen overnattingssteder som har en slik ordning.
Dersom overnattingsstedene skal ha anledning til å skjenke overnattingsgjester utover skjenketidene, må kommunen kontaktes om dette og ny skjenkebevilling utarbeides.
 

Pkt. 5.11 Aldersgrensebestemmelser:

Skjenkestedene vil bli pålagt og ha en klarere aldersgrensepolicy med bakgrunn i type alkohol som serveres og konsept.
 

Dette er en kort redegjørelse for noen av endringene i den nye handlingsplanen. For en komplett oversikt må planen leses.

 

 

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020