Økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet.

Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021

Formannskapet innstiller til vedtak om økonomiplan og årsbudsjett. Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den.

Skal behandles i kommunestyret

Bamble formannskap hadde innstillende møte 3.desember og Bamble kommunestyre behandler økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021 i møte 17.desember.

Se innnstillingen med saksdokumenter og innkomne forslag

 

Sist oppdatert: 04. desember 2020