Oversikt over politiske møter - høsten 2020

Alle møter skal holdes som fysiske møter. Noen møter vil lukkes for publikum, men kan følges via Web-TV.

Politiske møter høst 2020

Vi er inne i en tid hvor vi må ta ekstra hensyn til smittevern. Ordfører har i samråd med gruppelederne vurdert at alle møtene skal holdes som fysiske møter. Enkelte møtelokaler lukkes for publikum, men møtene vil bli streamet, slik at publikum likevel kan følge med.

Dette gjelder møter hvor det ofte er mange tilhørere.

  • Teknisk og miljøutvalget
  • Formannskapet
  • Kommunestyret

 

Via Web-TV

For å ivareta smittevern med tanke på avstand og antall tillatte personer samlet, har ordfører vurdert at publikum må følge disse møtene via Web-TV.

Pressen gis tilgang til møtelokalene dersom de ønsker det.

De andre møtene er åpne for alle, men antall personer i lokalet må begrenses. Nedenfor følger oversikt over møterunden etter sommeren.

 

 

Eldrerådet 24.08 kl. 09.00
- Bamble rådhus, Halen gård

 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser 24.08 kl. 13.00
- Halen gård

 

Landbruksutvalget 25.08
Bamble rådhus, Formannskapssalen

 

Teknisk- og miljøutvalget 26.08 kl. 12.00 (Befaring i forkant av møtet)
- Halen gård. Møtelokalet lukkes for publikum, kan ses direkte på Web-TV.  

 

Oppvekst- og kulturutvalget 26.08 kl. 16.00
- Bamble rådhus, Formannskapssalen

 

Helse- og omsorgsutvalget 26.08 kl. 16.00
- Bamble rådhus, kantina

 

Administrasjonsutvalget 27.08 kl. 08.30
- Formannskapssalen Halen gård

 

Formannskapet 27.08 umiddelbart etter Administrasjonsutvalgets møte, men ikke før kl. 10.00. Møtelokalet lukkes for publikum, men kan ses direkte på Web-TV.
- Halen gård.

 

Kommunestyret 10.09 kl. 09.00
- Skjærgården hotell. Møtelokalet lukkes for publikum, men kan ses direkte på Web- TV.

 

Kommunestyret 11.09 kl. 09.00.
Fjernmøte (Teams) Behandling av sakene som kommunestyret ikke rakk å behandle dagen før. Kan ses direkte på Web-TV.

 

Ekstraordinært Formannskap 29.09 kl. 17.00
- Halen gård. Møtelokalet lukkes for publikum, men kan ses direkte på Web-TV.

 

Ekstraordinært kommunestyre 15.10 kl. 17.00

- Skjærgården hotell. Møtelokalet lukkes for publikum, men kan ses direkte på Web-TV.

Sist oppdatert: 18. oktober 2020