Politiske møter november og desember 2020

Møtene i Eldrerådet og Rådet for personer med funksjonsnedsettelser er åpne for publikum, men med plassbegrensing.

Alle utvalg, Formannskap og Administrasjonsutvalg holdes som fjernmøter via Teams. Opptak av møtene publiseres på Bamble kommunens hjemmesider i etterkant (med unntak av møtet i kontrollutvalget).

Kommunestyremøtet 17. desember holdes i Rønholthallen, lukkes for publikum, men kan ses direkte på web-TV. Pressen gis adgang til lokalet.

Eldrerådet 30.11 kl. 09.00
- Halen gård

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser 30.11 kl. 13.00
- Halen gård

Landbruksutvalget 1.12 kl. 18.00
Fjernmøte (Teams)

Teknisk- og miljøutvalget 2.12 kl. 11.00 (Befaring kl. 09.00)
- Fjernmøte (Teams)

Oppvekst- og kulturutvalget 2.12 kl. 16.00
- Fjernmøte (Teams)

Helse- og omsorgsutvalget 2.12 kl. 16.00
- Fjernmøte (Teams)

Administrasjonsutvalget 3.12 kl. 08.30
- Fjernmøte (Teams)

Formannskapet 3.12 umiddelbart etter Administrasjonsutvalgets møte, men ikke før kl. 10.00
- Fjernmøte (Teams)

Kontrollutvalget 7.12 kl. 09.00
- Fjernmøte (Teams)

Kommunestyret 17.12 kl. 09.00
- Rønholthallen. Møtelokalet lukkes for publikum, men kan ses direkte på web- TV. Møtet er åpent for pressen.

Sist oppdatert: 30. november 2020