Råd til idrettslag og foreninger

Kommuneoverlegen anbefaler at det ikke gjennomføres møter eller treninger på tvers av kommunegrensene.

 

I lys av smittesituasjonen på nåværende tidspunkt i kommunen, anbefaler kommuneoverlegen i Bamble at alle idrettslag og foreninger ikke har møter, kamper eller treninger som går på tvers av kommunegrenser.

Så langt det er mulig, anbefales det også å unngå å blande skolekretser på treninger og møter frem til mandag 7. desember.

Tusen takk for forståelsen!

Med vennlig hilsen

Anders Mølmen
Kommuneoverlege, Bamble kommune

 

 

Sist oppdatert: 20. november 2020