Redusert åpningstid i kommunale barnehager

For å ivareta smittevernfaglige hensyn i barnehagene vil alle de kommunale barnehagene ha reduserte åpningstider de neste tre ukene.

Åpningstiden i kommunale barnehager vil være fra kl.08.00 til 15.30.

Dette gjelder fra uke 19 og til og med uke 21.

Sist oppdatert: 18. oktober 2020