Skatteetaten overtar skatteinnkreving fra 1. juni

Formålet med tiltaket er å styrke kampen mot arbeidskriminalitet og svart økonomi.

Stortinget har vedtatt å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten.
Skatteetaten overtar skatteinnkrevingen fra 01.06.2020, og det medfører at de lokale skatteoppkreverkontorene blir historie.  

Et helhetlig ansvar
Formålet med tiltaket er å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, styrket rettssikkerhet og likebehandling, forenkling for skattytere og mer effektiv ressursbruk. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.  

 

Fordelt på 56 kontorer
Skatteoppkreveroppgavene skal legges til 56 steder i Norge, der Skatteetaten allerede har kontorer.

Ved spørsmål etter 01.06.2020 kontakt Skatteetaten på tlf. 800 80 000 eller skatteetaten.no  

Nærmeste skattekontor vil være Skatteetaten Skien. Adresse: Myren 12, 3718 Skien.

Husk å bestille tid hvis du skal møte opp på skattekontoret. Gå inn på Skatteetaten.no, finn ditt skattekontor og bestill tid.

Sist oppdatert: 18. oktober 2020