Nasjonal tilskuddsordning for barn og unge

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte for å motvirke fattigdom blant barn og ungdom. Husk å søke innen 4. desember!

Foreslått i statsbudsjettet 2021

I forslaget til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til tilskuddsordningen.

Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2021.

Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester.

For barn og unge

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom

 

Disse kan søke

Bamble kommune har bekreftet at Bamble ønsker å delta i tilskuddsordningen.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

 

Her kan du lese selve utlysningen 

Søknadsfristen er 4. desember.

Vi anbefaler at alle leser regelverket, veilederen og årsplanen nøye.

 

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen.

For all øvrig informasjon viser vi til  tilskuddsordningens nettside.

Ved ytterligere spørsmål kan dere kontakte: Gina Thorbjørnsen på mailadressen gina.thorbjornsen@bamble.kommune.no

Sist oppdatert: 13. november 2020