Tett samarbeid mellom ungdomsklubber og politi

Viktig forebyggende arbeid å skape en god relasjon med de unge.

Det mener politibetjent Frode Thorsås på forebyggende seksjon ved Grenland politistasjon. Sammen med sine kolleger Silje Storemyr Andersen og politihøgskolestudent Henry Pedersen er de i dag innom ungdomsklubben på Herre, slik de pleier.

VIKTIG ARBEID: Silje Storemyr Andersen, Henry Pedersen og Frode Thorsås 
gjør et viktig forebyggende arbeid på ungdomsklubbene i Bamble. 

 

Spesielt samhold

-Ungdommen her kjenner hverandre. De har gått på skole sammen og de passer på hverandre. De har et spesielt samhold her på Herre, forklarer han.

Han er klar på at ungdomsklubbene spiller en viktig rolle i forebyggingsarbeidet og trekker frem at både klubbleder Hans Erik Andersen og Heidi Therese Herum gjør en viktig innsats her. Herum er koordinator for kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

 

Flere ungdomsklubber

Det finnes flere ungdomsklubber i Bamble kommune. I tillegg til ungdomsklubben på Herre, finnes det en på Rønholt og en på Rugtvedt. Politiet kommer en tur innom ungdomsklubbene hvis de har mulighet til det.

-Ungdommene vet at politiet ikke er noe å frykte, men at vi er her mer for å veilede, sier han. 

På ungdomsklubben på Herre skole kan ungdommer mellom 13 og 17 år treffes to ganger i uken, mandag og onsdag. Rønholt har også ungdomsklubb to ganger i uken, mens på Rugtvedt kan de treffes én gang i uken. Der kan de spille darts, bordtennis, billjard eller bare snakke sammen. 

DELTAR AKTIVT: Politibetjent Frode Thorsås blir utfordret til bordtenniskamp av en av ungdommene.

 

Viktig å beholde lokalmiljøet

Både ordfører Hallgeir Kjeldal og varaordfører Torstein Dahl var også en tur innom ungdomsklubben på Herre. Ordføreren mener at det er viktig at å beholde lokalmiljøet.

-Ungdommene er flinke til å skape sosiale arenaer og det må vi bare videreføre, sier han.  

TREFFER BLINK: Ordfører Hallgeir Kjeldal spiller darts med ungdommene på Herre.

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020