Utlysning av partnerskap innen folkehelse

Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker å inngå partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner

Vestfold og Telemark har opprettet en ny ordning som innebærer at fylkeskommunen ønsker å inngå gjensidig forpliktende partnerskapsavtaler med et utvalg frivillige organisasjoner.

Målsetningen med avtalene er en felles innsats som skal bidra til å utjevne sosial ulikhet og fremme god psykisk helse. Avtalene skal ivareta både frivillighetens autonomi og fylkeskommunens regionale utviklingsmål.

Mer informasjon finner du HER

Sist oppdatert: 18. oktober 2020