Vil du bedre trafikksikkerheten i nærmiljøet ditt?

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg deler ut 500.000 kroner til velforeninger, skoler, enkeltpersoner eller andre, for å bedre trafikksikkerheten.

Etterlyser flere søkere

Så langt i år har veldig få søkt om midler fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Vestfold og Telemark (FTU). Nå etterlyser fylkeskommunen flere søkere.

FTU disponerer en halv million kroner som skal gis ut i 2020. Kandidatene som blir vurdert kan være både velforeninger, organisasjoner og enkeltpersoner, som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i nærmiljøet sitt. Hovedkriteriet er at innsatsen som blir lagt ned, skal være et trafikksikkerhetstiltak i eget nærmiljø.

 

Har kun fått to-tre søknader

- Vi har bare fått inn to-tre søknader hittil i år. De har alle blitt tildelt midler, men vi trenger søkere til resten av pengene, sier konsulent Ann-Carin Risinggård i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Støtten til hvert enkelt tiltak, er maksimalt 50 000 kroner. Betingelsen er også slik at støtten som ytes, kan finansiere inntil 60 prosent av kostnadene av tiltaket. Den som søker, enkeltperson eller organisasjon, må selv være med i prosjektet i form av egeninnsats eller annet som tilsvarer de resterende 40 prosent av kostnadene.

 

Spør veieier og søk

- Spørsmål om støtten kan rettes i en e-post til meg, sier Risinggård.

E-post kan sendes til post@vtfk.no. Søknadsskjema finnes på fylkeskommunens nettside  

Spør veieier! Det er viktig at alle som vil søke om noe som berører offentlig veg, må avklare det med rette veimyndighet.

Fra 1. januar i år har fylkeskommunen overtatt administrasjonen av alle fylkesveier i Vestfold og Telemark fylke. Derfor må alle spørsmål som berører fylkesveier, rettes til fylkeskommunen.

Er det en kommunal vei, så er det den enkelte kommune som må kontaktes. Statens vegvesen har ansvaret for riksvegene, opplyser fylkeskommunen i en pressemelding.

Støtte til ulike tiltak

Tidligere har det blitt gitt ut trafikksikkerhetsmidler blant annet til Dalsbygda velforening. De har fått
støtte til et nett til å fange opp baller. Neslandsvatn vel har fått støtte til belysning langs fylkesveien, mens Grønli skole tidligere har fått støtte til kartlegging av snarveier.

Det har også blitt gitt støtte til kjøreutviklingskurs for motorsyklister. Grenland speedway og motorsykkelklubb har fått støtte til sin trafikksikkerhetsdag.

 

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020