Anbefaler videreføring av 5A i Grenland

Statsforvalteren i har i dag (31.03.21) anbefalt at høyeste tiltaksnivå, 5A, videreføres i Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan frem til og med 8. april.

Dersom smittesituasjonen tilsier det, ønsker Grenlandskommunene å justere ned tiltakene til kapittel 5B i covid-19-forskriften fra 9. april.

Ny vurdering vil bli gjort onsdag 7. april.

Les mer om de ulike tiltaksnivåene på regjeringen sine nettsider. 

Sist oppdatert: 21. september 2021