Bamble kommune åpner for trening og øvelser på tvers av kommunegrenser

For barn og unge under 20 år kan ordinær treningsaktivitet utendørs og innendørs, internt i klubber, lag og foreninger gjennomføres på tvers av kommunegrenser, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.

Regjeringen anbefaler at alle organiserte idrettsaktiviteter innendørs for voksne blir utsatt inntil videre. Alternativ trening kan gjennomføres ute så lenge meteren overholdes.

Dette betyr i praksis at det er de nasjonale anbefalingene og forskriftene som gjelder for Bamble uten lokale skjerpelser som gjelder idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
 
Regjeringen har varslet nye endringer i forskrifter og anbefalinger i løpet av neste uke.
Sist oppdatert: 21. september 2021