Bamble kommune er snart heldigital

Fredag 12.3.2021 signerte Bamble kommune og Telenor kontrakten som vil gi nesten alle innbyggere tilgang til digitalt bredbånd i løpet av 2022.

 

-Dette er en stor og viktig satsing for Bamble kommune, sa ordfører Hallgeir Kjeldal før avtalesigneringen i dag.  

- Det er helt sentralt for Bamble kommune å kunne tilby både innbyggerne, næringslivet og fritidsgjestene våre en god infrastruktur. Vi er opptatt av bosetting i hele kommunen, og ønsker samtidig at alle med fritidsbolig i Bamble skal tilbringe mest mulig tid her, fortsatte han.   

Bredbåndsutbyggingen har en total pris på 30 mill. kr. Telenor sin andel er på 20 mill.kr, og 10 millioner kroner finansieres av Bamble kommune, med støtte fra regjeringen via Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Tilskuddet fra staten er på 5 mill.kr.  

Planleggingen er allerede i gang, og potensielle abonnenter vil bli kontaktet fortløpende utover høsten. Tilkoblingsavgiften beløper seg til to tusen kroner. De få stedene hvor det ikke er mulig å tilby fiber, vil beboere få tilbud om å knytte seg til mobilt bredbånd.  

Hele utbyggingen skal være ferdig i løpet av 2022.

 

Her skal det bygges ut:  

Froste, 45 husstander  

Surtebogen, 105 husstander  

Rogn, 165 husstander  

Haukedalsområdet, 25 husstander  

Trosby, 75 husstander  

Kjønnøya, 64 husstander  

Valle, 180 husstander  

I tillegg holder Telenor på å bygge ut fiber i området Brevikstrand (over 100 husstander)

 

  


Foran: Ordfører Hallgeir Kjeldal og Arne Quist Christensen (Telenor).
Bak: Varaordfører Torstein Dahl, Torgeir Selle (Vestfold og Telemark fylkeskommune), Leidulf Aakre (kommunalsjef Samfunn),
Arnt Wichstad (Telenor) og Anders Berge-Westgaard (Telenor).

Sist oppdatert: 21. september 2021