Covid-19 skjenkebestemmelser som gjelder i Bamble fra og med 22.januar

Det er de nasjonale retningslinjene for skjenking som skal gjelde i Bamble kommune.

Stortingsflertallet ba tirsdag regjeringen om å sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering, og dermed oppheve skjenkestoppen.


Bamble kommune har gjennomført en totalvurdering av smittesituasjonen, og det tilsier at kommunen følger de nasjonale bestemmelsene vedrørende endringer i skjenkestopp og ikke innfører et strengere regime og vil følge de nasjonale skjenkebestemmelsene som er:


• Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.
• Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat.
• Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22:00.
• Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 (kommunale bevillinger) skal opphøre kl. 24.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette (senest 00:30).

Dette står i covid-19 forskriften § 14a -  Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) - Kapittel 5. Forbud mot arrangementer, stenging av virksomheter, og krav til smittevernfaglig drift - Lovdata 

Presiseringer
• Det er et vilkår for å kunne skjenke alkohol at gjestens formål med besøket er å spise et måltid.
• Det er i hovedsak snakk om mat og ikke peanøtter, chips e.l. Formålet er ikke at gjestene skal drikke alkohol alene, men at skjenke- og serveringsstedene skal kunne tilby alkoholholdig drikke ved servering av mat. Merk at det ikke kreves matservering fra eget kjøkken og det er anledning til å inngå avtale med andre som kan tilberede og levere maten fra f.eks et gatekjøkken, en foodtruck eller en pizzaleverandør.
• Det er kun gjester som bestiller mat som har anledning til å kjøpe alkoholholdig drikk. Dersom det kommer en gruppe på fire gjester og bar én av disse bestiller mat, er det kun den gjesten som bestilte mat som får kjøpe alkoholholdig drikke. Det er heller ikke tilstrekkelig at gruppen på fire sammen bestiller en liten pizza på deling.
• Det er ikke noe i veien for at gjester får servert et glass med alkoholholdig drikke før eller etter maten, men dette må være i forbindelse med matservering. Det er derfor ikke i tråd med intensjonen om en gjeste som fikk servert mat kl. 17:00 fremdeles drikker alkohol kl. 21:00.
• Gjester kan oppholde seg i lokalet også etter at bespisning, men må da kun få tilbud om alkoholfrie alternativer.

Intensjonen er at gjester skal kunne kjøpe alkohol til et måltid, ikke sitte å drikke utover kvelden.

Nasjonale tiltak - regjeringen - oppdatert 22.01.21

Sist oppdatert: 21. september 2021