Infomøte om E18 Dørdal–Grimstad

Sist oppdatert: 21. september 2021

Her finner du lenke til direktesending av åpent informasjonsmøte om E18 Dørdal – Grimstad, 1. september.

 
Trykk her for å se møtet direkte
 

Onsdag 1. september kl. 14.30-16.00.  

Det fysiske møtet er på Nye Fjordheim på Søndeled og er åpent for alle. 

 

Agenda:  
1. Nye Veier orienterer om mulige alternative rammer og prioriteringer for planprosessen E18 Grimstad-Bamble.
2. Respons fra styret på vegne av kommunene.
3. Drøfting i styret om veien videre i planprosessen.