Endrer paragraf i forskrift om besøk

Sist oppdatert: 21. september 2021

Fra midnatt kan du bare ha fem på besøk, selv om du er vaksinert eller har vært smittet.

Formannskapene i Porsgrunn, Skien og Bamble har i dag vedtatt å fjerne andre setning i paragraf 2 i den felles koronaforskriften.

2. setning i lokal forskrift §2 strykes:

Ny 2. setning i §2 skal lyde: « Personer som er helt eller delvis vaksinerte eller som har hatt Covid-19 skal regnes med i antallet på 5.»

Tidligere het det, i samsvar med nasjonale regler:

Beskyttede (fullvaksinerte, .som har mottatt sin 1.dose for mer enn 3 uker siden og de som har gjennomgått Covid-19 siste 6 måneder) kan behandles som husstandsmedlemmer, og trenger derfor ikke telles som besøkende.

-          Vi er i en krevende situasjon, og da er det viktig med enkle og tydelige regler uten unntak, sier ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss.

-          Det er viktig med likelydende regler i alle tre kommunene. Vær mest mulig sammen med familien og begrens sosial kontakt. Det er slik vi sammen kan slå ned smitten, sier ordfører i Bamble, Hallgeir Kjeldal

-          Vi har fortsatt svært høye smittetall, og det er viktig for kommunene å være mest mulig entydige i budskapet. Mange har problematisert det nevnte unntaket, ikke minst politiet som skal håndheve forskriften gjennom helgen og 17.mai. Ikke bare i forhold til russen, men alle som skal samles. Man kan spre smitte selv om man er vaksinert eller har hatt korona selv, sier legger ordfører i Skien Hedda Foss Five til.

 Den nye delen av forskriften trer i kraft ved midnatt natt til lørdag 15.mai og skal gjelde fram til 25. mai.