Fare for svindel

Når skal du få vaksine? Nasjonal sikkerhetsmyndighet har advart kommuner og andre myndigheter om farene for svindel når man skal ut med informasjon til de brede lag av folket.

*Fastlegekontorene i Bamble kommune vaksinerer sine listepasienter, og tar kontakt med sine pasienter.

*Personer som ikke har fastlege i Bamble blir kontaktet av kommunens vaksinasjonstelefon.  

Når Bamble kommunes vaksinasjonstelefon ringer - vil de kun spørre om navn og fødselsdato, det blir ikke spørsmål om fullt personnummer.   Hvis noen ringer og spør om forhåndsbetaling, kredittkortnummer osv. er dette svindelforsøk.  

Det understrekes at det aldri vil være krav om (forhånds)betaling for å få vaksine. Vaksinen er gratis.

Se melding fra nasjonal sikkerhetsmyndighet

Sist oppdatert: 21. september 2021