Flere i ventekarantene

Sist oppdatert: 21. september 2021

Et tilfelle av påvist covid-19-smitte i en annen kommune, har ført til at flere personer i Bamble er satt i ventekarantene.

Ventekarantene gjelder for:

- Elever og lærere på 10. trinn ved Langesund ungdomsskole.
- Barn og ansatte ved avdeling Skogstjerna i Uksodden barnehage.
- 13 personer tilknyttet Hjemmetjenesten nord. Dette berører imidlertid ikke driften for hjemmetjenesten.

Ventekarantene gjelder for enkeltpersoner som har vært i kontakt med en kjent nærkontakt av påvist smittetilfelle, og gjelder ikke andre husstandsmedlemmer.

Ventekarantenen oppheves når nærkontakten til personen med påvist smitte får negativt svar på sin covid-19-prøve. Dersom nærkontakten tester positivt, går den som er i ventekarantene over i ordinær karantene, og bør selv teste seg.