Flere i ventekarantene

Sist oppdatert: 21. september 2021

Flere tilfeller av påvist covid-19-smitte i en annen kommune har ført til at personer i Bamble er satt i ventekarantene.

Ventekarantene gjelder for:          

  • Elever og lærere i tre klasser ved 3. og 4. trinn ved Stathelle barneskole        
  • Fem ansatt ved Krogshavn omsorgsboliger.     
  • En ansatt ved Hjemmetjenesten øst.  

Ventekarantene gjelder for enkeltpersoner som har vært i kontakt med en kjent nærkontakt av påvist smittetilfelle, og gjelder ikke andre husstandsmedlemmer.  

Ventekarantenen oppheves når nærkontakten til personen med påvist smitte får negativt svar på sin covid-19-prøve. Dersom nærkontakten tester positivt, går den som er i ventekarantene over i ordinær karantene, og bør selv teste seg.