Forlengelse og justering av lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bamble kommune

Ordfører Hallgeir Kjeldal har i dag (06.01.21) behandlet denne saken etter fullmakt fra kommunestyret 21.12.2020, sak 128/20.

Ordførers vedtak
1. Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bamble kommune, datert 06.01.2021, vedtas.

2. Forskriften gjøres gjeldende fra og med 06.01.2021 kl. 18.00 til og med 18.01.2021 kl 24.00.

Bakgrunn
På bakgrunn av økende smittetrykk i Grenland og Bamble kommune de siste ukene, har Bamble kommunestyre og Bamble formannskap vedtatt lokale forskrifter for å forebygge koronasmitte i Bamble kommune.

For å beholde kontrollen på smittespredning og begrense ny økning i smitte, bør det iverksettes forsterkede lokale smitteverntiltak. Bamble formannskap vedtok i sak 1/21 den 04.01.2021 videreføring av lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bamble kommune.

Grenland er ett bo- og arbeidsmarked. Dette gjelder også fritidsaktiviteter. Bamble kommune har i løpet av 05.01.2021 blitt gjort kjent med at innbyggere i Skien og Porsgrunn drar til Bamble for å trene på Bambles åpne treningssentra.

Med utgangspunkt i smittesituasjonen i både Skien og Porsgrunn kommuner, er det ikke ønskelig at det tilrettelegges for mer bevegelse over kommunegrensene enn nødvendig.

Nytt punkt vedtatt i dag 6. januar (øvrige punkter vedtatt 04.01.21):
§5* er nytt punkt i henhold til forskriften som ble vedtatt av Bamble formannskap 04.01.2021.

*§ 5 Svømmehaller, treningssentre og bingohaller mv.
Svømmehaller, treningssentre og bingohaller stenges.

Forskrift (06.01.21)

Veieleder til forskrift (06.01.21)

Film - slik bruker du munnbind riktig

Informasjon om munnbind - tegnspråktolket

Sist oppdatert: 21. september 2021