Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og de berørte kommunene har hatt tett dialog om saken.

Oppdatert! I forbindelse med videreføring av tiltaksnivå 5B, vedtok formannskapet i Bamble kommune 25. mai å forlenge lokal forskrift om forebygging av koronasmitte.

Tiltaksnivå 5B

Lokal forskrift gjelder i tillegg, fram til og med 3. juni.