God stemning i valglokalene

Sist oppdatert: 21. september 2021

Valgfunksjonærene i kommunen vår melder om en jevn strøm av folk til stemmelokalene både søndag og mandag.

I tillegg teller vi 3930 forhåndsstemmer! Det er soleklar rekord, og nesten dobbelt så mange som tidligere år.

Flagget er heist og håndspriten står klar utenfor de fem valglokalene i Bamble kommune. Valgfunksjonærene melder om god oppslutning både søndag 12. og mandag 13. september. 

Valglokalene er åpne til klokken 20.00 i dag, 13. september.

Du kan stemme følgende steder:

Stathelle: Grasmyrhallen
Herre: Gymsalen på skolen
Rugtvedt: Gymsalen på skolen
Rønholt: Rønholthallen
Langesund: Skjærgårdshallen

Husk legitimasjon med bilde.

Ordfører Hallgeir Kjeldal og varaordfører Torstein Dahl besøkte samtlige valglokaler i løpet av ettermiddagen.

Valgfunksjonærene på Rugtvedt

Urnen er i de beste hender

Charlotte Dahl og Svein Kjennerud tok i mot folk i Rønholthallen

På Rønholt var det blant andre Trude Trondsen som voktet stemmeurnen

Lars Edvart Myrland avgir stemme på Rønholt

Godkjent!

Borgerplikten er utført på Herre

Emily Stensen-Christensen og ordfører Hallgeir Kjeldal utenfor valglokalet på Herre