Hever den digitale kompetansen

Sist oppdatert: 06. desember 2021

I løpet av høsten har 40 ansatte hos Miljøservice i Bamble kommune fått et digitalt løft.

Opplæringen er et ledd i kommunens målsetting om å være fremtidsrettet og rustet for morgendagen. Kurset spenner fra grunnleggende ferdigheter til praktisk bruk av ulike verktøy og plattformer som er særlig nyttige i jobbsammenheng.

- Bamble kommune har stort fokus på kompetanseheving, og dette kurset er noe alle parter har ønsket å få til lenge. Arbeidshverdagen og informasjonsflyten, både internt og eksternt, blir stadig mer digital. Vi må derfor legge til rette for at den også blir mest mulig effektiv.

Det sier kursansvarlig og leder av kompetansesenteret Halen gård, Øystein Polland. Han roser Miljøservice for strålende innsats.

- Det er en takknemlig og munter gjeng å jobbe med. De har selv etterspurt dette og er veldig motiverte for å lære. Latteren har sittet løst de dagene vi har hatt kurs, forteller han.

Enklere arbeidshverdag

Monika og Anita har jobbet i Bamble kommune henholdsvis 11 og 9 år. De setter stor pris på kurstilbudet og har begge hatt godt utbytte av opplæringen.

- Selv om jeg kjente til en del fra før, har jeg fått mye ny og nyttig kunnskap. Det er særlig knyttet til konkrete plattformer som Outlook og ulike ressurser på Ansattportalen, sier Anita.

Hun mener at kompetansehevingen er gull verdt, både for personlig utvikling og for en enklere arbeidshverdag. Monika er enig. 

- Selv om vi jobber mest «ute i felten», blir også vår hverdag stadig mer digital. De verktøyene vi har fått kunnskap om nå, gjør det enklere for oss både å organisere arbeidet og kommunisere effektivt med andre i kommunen, sier hun.