Signerte historisk avtale

Sist oppdatert: 27. oktober 2021

I dag skrev ordførerne i Bamble og Porsgrunn under på samarbeidsavtalen om en interkommunal turnhall på Grasmyr.

Dette er en historisk avtale for Grenland, som ikke har hatt noen interkommunale anlegg frem til nå. Med felles bruk av treningsfasiliteter for turnmiljøet legges det godt til rette for samarbeid om å utvikle talenter i fremtiden.  

-Gi det noen år, så er jeg sikker på at vi har flere eliteturnere her i Grenland, sa Bamble-ordfører Hallgeir Kjeldal under signeringen. Han roste samarbeidsviljen fra Porsgrunn kommune, og understreket at avtalen vil komme befolkningen i begge kommuner til gode.  

Ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss, utdypet viktigheten av god samarbeid også i fremtiden. 

-Ved å spille hverandre gode, skaper vi gode forutsetninger for å lykkes, og løfter bostedsattraktiviteten for begge kommunene våre, sa han.      

Dette er avtalen

Porsgrunn kommune bidrar med fem prosent av investeringskostnaden til anlegget, samt fem prosent av årlige driftskostnader i 20 år. Det gir Porsgrunn rettigheter til å disponere ti prosent av treningstiden i turnhallen, mandag til fredag. I tillegg vil brukergrupper fra Porsgrunn få mulighet til å leie turnhallen f.eks. i helger og til stevner - til samme priser som lag fra Bamble.

Til stede ved signering var også: Jon Yngve Gurholt (Urædd Turn), Anders Rambekk (utvalgsleder for barn, unge og kultur i Porsgrunn), Mariann Eriksen (Kultur og idrettssjef i Porsgrunn) og Trude Lyng (Virksomhetsleder for kultur i Bamble).