Husk vannmåleravlesning

Sist oppdatert: 08. desember 2021

Vi minner om at siste frist for vannmåleravlesning er 12.desember!!

Tidligere år har fristen vært 31.12, dette er endret til 12.12.

Nå skal alle som har vannmåler enten ha mottatt SMS eller vannmålerkort i posten.

Mer informasjon om vannmåleravlesning finner du her:

https://www.bamble.kommune.no/tekniske-tjenester/vann-og-avlop/#vannm-leravlesning