Infomøte Frier-Tråk, vest for Fv353

Her finner du lenke til digitalt informasjonsmøte om detaljregulering, torsdag 6. mai.

Forslagsstiller Frier Vest Holding AS orienterer, og Bamble kommune deltar. 

Møtet gjennomføres digitalt og er åpent for alle. 

Tidspunkt: Torsdag 6. mai 2021, klokken 18.00

Delta via denne lenken:  https://zoom.us/j/92662161587  

Meeting ID: 926 6216 1587

Sist oppdatert: 21. september 2021