Ingen utkjøring av selvtester

Sist oppdatert: 28. mars 2022

Hjemmetjenesten i Bamble kommune har dessverre ikke kapasitet til å bringe selvtester hjem på døra.

Alle som er prioritert til å få selvtest gratis av kommunen, kan hente på Servicetorget i åpningstiden eller teststasjonen i Langesund, hverdager kl. 13.00-16.00.

En periode fremover er det begrenset antall selvtester tilgjengelig. Kommunene har fått føringer fra Helsedirektoratet om å prioritere utdelingen.