Kick-off for elevrådene i Bamble

Sist oppdatert: 04. november 2021

Tirsdag var elevrådsrepresentantene i Bamble kommune samlet til en inspirerende skoleringsdag med sosialt samvær og faglig påfyll.

Til sammen deltok 69 engasjerte elevrådsrepresentanter fra Bambles grunnskoler på kursdagen, som var lagt til Quality Hotel Skjærgården. Her ble de tillitsvalgte bevisstgjort på sine muligheter som talerør for medelevene.

På programmet sto blant annet informasjon om opplæringsloven i forhold til elevrådsarbeid. Det var innlegg fra kommunens talsperson for barn og unge, Camilla Tangen, mens representanter fra Elevorganisasjonen (EO) fortalte om elevenes rett til medvirkning - både faglig og sosialt.

De tillitsvalgte deltok i gruppearbeid med fokus på trivsel og godt skolemiljø. Ambisjonene og engasjementet bak resultatene som ble presentert, lover godt for alle Bambles unge skoleelever.