Kommuneplanens samfunnsdel på høring

Sist oppdatert: 21. september 2021

Kommuneplanens samfunnsdel ligger nå ute på høring frem til 18.06.21. Det betyr at alle som ønsker kan komme med innspill til planen.

Både innbyggere, næringsliv, organisasjoner, lag, foreninger og andre interesserte inviteres til å si sin mening. 

Samfunnsdelen er kommunens viktigste plan. Den beskriver hvordan vi vil at Bamblesamfunnet skal utvikles frem mot 2040, og vil sette rammene for prioriteringene som blir gjort i kommunen i årene fremover.

I planen kan du lese om våre satsingsområder, hvilke mål vi har satt oss, og hva vi må gjøre for å nå målene.  

Les kommuneplanens samfunnsdel digitalt 

Les eller last ned kommuneplanens samfunnsdel i pdf-format

Innspill kan sendes til:
Epost: postmottak@bamble.kommune.no
Adresse: Bamble kommune, Plan og Økonomi, Rådhuset, 3970 Langesund  

Merk innsendelsen med «Innspill til kommuneplanens samfunnsdel»

Vi gleder oss til å høre din mening!