Lokal covid-19 forskrift i Bamble kommune er forlenget

Bamble kommunes Lokale forskrift om forebygging av koronasmitte, er forlenget til 5. februar

Den lokale forskriften har til hensikt å hindre eller begrense sprednng av Covid- 19 i befolkningen.

Tiltaken som er regulert i forskriften er:

 • Bruk av munnbind
  Munnbind skal brukes i situasjoner det ikke er mulig å holde 1 meters avstand, men alltid på
  offentlige kommunikasjonsmidler, herunder taxi og i butikker/kjøpesentra.

  Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske
  eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke
  ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir,
  skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

 • Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentra
  Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i
  lokalene enn at det kan holdes minst 1 meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal
  beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å
  sikre at kravet etterkommes.

Forskriften vil etter endringsvedtaket gjeldende til 5. februar kl. 24:00.

Ordførerens vedtak finner du her

Forskrift 29.01.21

 

Sist oppdatert: 21. september 2021