Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte

Sist oppdatert: 21. september 2021

Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bamble kommune vedtatt 6. mai.

Oppdatert! Fra og med 10.05.21 til og med 25.05.21 innføres tiltaksnivå 5B i Bamble, Porsgrunn og Skien. I tillegg gjelder ny lokal forskrift vedtatt 08.05.21.

Forskrift av 08.05.21 erstatter lokal forskrift vedtatt 06.05.21.

Bamble kommune mener det er viktig å holde høyt fokus på smittevernstiltak fremover. Man kan forvente at med høy smitte i nabokommunene vil dette spres til Bamble kommune, da Grenland er ett bo- og arbeidsmarked.


Man finner det derfor forholdsmessig og formålstjenlig å forlenge påbud om munnbind på offentlig sted. I tillegg til dette ser man at en stor andel av smitten i Porsgrunn og Skien overføres i sosiale sammenhenger spesielt mellom voksne og unge voksne. Det anses derfor som viktig og riktig og sette inn målrettede tiltak her. Fortsatt et behov for en lokal forskrift som regulerer strengere tiltak enn de nasjonale regler og anbefalinger.


Bamble kommunestyre vedtok 06.05.21. Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte.


Denne gjøres gjeldende fra og med 07.05.2021 kl. 00.00 til og med 20.05.2021 kl. 23.59.

 

Lokal forskrift vedtatt 06.05.21

Lokal veileder vedtatt 06.05.21