Når bør jeg ta koronatest?

Sist oppdatert: 24. november 2021

Det er viktig å teste seg ved luftveissymptomer og hvis du er nærkontakt. Se de nyeste rådene fra FHI her.

Det skilles mellom nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til den som er smittet, og øvrige nærkontakter. Det skilles også mellom vaksinerte og uvaksinerte. 

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære settes som regel opp på test av smittesporingsteamet i kommunen. Øvrige nærkontakter kan bestille test via koronatelefonen, og vil få time når det er mest hensiktsmessig.

For husstandsmedlem eller tilsvarende nære gjelder:

· Følg med på egen helsetilstand i 10 dager. Ved symptomer bør nærkontaktene, uavhengig av vaksinasjonsstatus, bli hjemme og teste seg, selv ved vage symptomer.

· Fullvaksinerte og de som har gjennomgått covid-19 for mindre enn 12 måneder siden bør testes straks etter de får beskjed om at nærkontakt er bekreftet smittet. Ny test bør tas i løpet av 7 dager, fortrinnsvis mellom dag 3-5 etter at den smittede ble isolert.

· Uvaksinerte og delvaksinerte over 18 år har plikt til å testes etter et av følgende regimer (hvor dager telles fra den smittede ble isolert), personer under 18 år anbefales å følge tilsvarende testregime:
1. daglig antigen-hurtigtest i 7 dager eller
2. PCR-test annenhver dag i 7 dager

· Testing av symptomfrie som har gjennomgått covid-19 for mindre enn 3 måneder siden anbefales ikke.

· Foresatte avgjør om de ønsker at barnet testes.

· Det anbefales at nærkontaktene holder seg hjemme til negativt svar på den første testen.

· Dersom testing ikke gjennomføres som anbefalt, bør nærkontaktene avstå fra kontakt med andre i 7 dager (for de fleste innebærer dette å holde seg borte fra jobb, skole eller andre aktiviteter).

For øvrige nærkontakter gjelder:

· Følge med på egen helsetilstand i 10 døgn etter eksponering. Ved symptomer bør nærkontaktene holde seg hjemme og teste seg, uavhengig av vaksinasjonsstatus, selv ved vage symptomer.

· Uvaksinerte og delvaksinerte bør testes så snart de får beskjed om at de er øvrig nærkontakt. Foresatte avgjør om de ønsker at barnet testes.

· Fullvaksinerte og de som har gjennomgått covid-19 for mindre enn 12 måneder siden behøver ikke teste seg.  

Har du nyoppståtte luftveissymptomer?

Sjekk FHI sitt flytskjema for hva du skal gjøre. Skjemaet gjelder for alle, også de som er vaksinerte eller har gjennomgått covid-19 tidligere.    

Har du fått positiv hurtigtest?

Dersom du tester positivt på hurtigtest må du bestille en PCR-test. Det får du ved å ringe kommunens koronatelefon.

Koronatelefonen i Bamble kommune:

Tlf. 97 05 85 99 (hverdager kl. 08.00-15.00)  

Ring før klokken 10.45 hvis du trenger test samme dag. Det er begrenset analysekapasitet ved laboratoriene lørdag og søndag. Eventuell testing i helgene vurderes derfor av smittesporingsteamet i samarbeid med kommuneoverlegen.