Informasjon i forbindelse med politiets pågående aksjon på Herre - funn av sprengstoff

Informasjon fra Sør-Øst politidistrikt - Twitter:
 
Politiets bombegruppe er nå på stedet for å sikre sprengstoffet. Deretter vil sprengstoffet bli fraktet til et egnet sted og destruert. Uvisst hvor lang tid dette vil ta. I forbindelse med destruksjonen, vil det muligens høres et smell.
 
Sist oppdatert: 21. september 2021