Strengere nasjonale koronatiltak

Sist oppdatert: 15. desember 2021

Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner.

Tiltakene gjelder fra natt til onsdag 15. desember.

Det blir strengere regler for arrangementer og uteliv for voksne, i kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Det innføres skjenkestopp over hele landet.

Fra torsdag 16. desember innføres rødt nivå for videregående skoler og gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. Les mer om det her - udir.

Tiltakene gjelder inntil videre i fire uker, men det kan ikke utelukkes at de vil vare lengre eller at det blir behov for ytterligere innstramninger.

Les hele pressemeldingen fra regjeringen

Oversikt over nasjonale råd og regler