Omsetningsoppgave alkohol 2020-2021

Alle virksomheter med salg- eller skjenkebevilling må levere omsetningsoppgave innen 15. mars 2021