Smittesporing har satt mange i karantene

Sporingsarbeid etter gårsdagens smittetilfelle i Bamble kommune har ført til at 64 personer er satt i karantene. Disse vil bli testet i dag.

Som en konsekvens av forsterket TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) er ca. 150 personer satt i avventende karantene. Avventende karantene benyttes når det er mistanke om mutert virus. Bamble kommune behandler alle positive prøvesvar som mutert variant, inntil sekvenseringsresultat foreligger. Resultatet av sekvenseringen er forventet i første halvdel av kommende uke.

Det er viktig at kommunens innbyggere har lav terskel for å teste seg dersom de opplever symptomer eller mistenker at de kan ha vært i nærheten av en smittet, og det er nødvendig at alle nasjonale smitteverntiltak overholdes på en god måte. Hold nødvendig avstand, og begrens antall nærkontakter.

 

Illustrasjonsbilde

Sist oppdatert: 21. september 2021