Oppfordring fra ordførerne i Grenland

Ordførerne i Grenland oppfordrer alle til å vise solidaritet med Nordre Follo og nærliggende kommuner og være ekstra nøye med smittevern

På grunn av situasjonen med mutert virus, frarådes innbyggere og næringslivet i Grenland til å reise til, eller ta imot besøk fra kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. Man bør for eksempel nøye vurdere nødvendigheten av hjemmebesøk fra studenter og familie fra disse områdene de nærmeste ukene.  

Nesten en million mennesker gjør nå en kjempeinnsats i disse kommunene for å stanse videre spredning. I de neste dagene må vi også gjøre vår del av jobben. Vær ekstra forsiktig og nøye med å følge rådene og anbefalingene som gjelder for oss lokalt.   

Vi i Grenland følger situasjonen nøye og oppfordrer også innbyggerne til å følge med på informasjon fra nasjonale myndigheter knyttet til utbruddet.

Se informasjon fra Folkehelseinstituttet her  

Det er også viktig at de som bestiller koronatest og har vært i, eller har tilknytning til, kommunene nevnt over opplyser om dette.

Sist oppdatert: 21. september 2021