Politiske møter i mars

Oversikt over åpne møter

Under ligger oversikt over de politiske møtene i mars. Møtene som er på teams blir tatt opp og kan ses i ettertid.

Kommunestyret 18.mars kl.12.00 streames.

 

Eldrerådet 01.03 kl. 09.00
Halen gård

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser 01.03 kl. 13.00
Halen gård

Ungdomsrådet 01.03 kl. 15.45
Grasmyr ungdomsskole

Administrasjonsutvalget 02.03 kl. 17.00
Teams

Landbruksutvalget 02.03 kl. 18.00
Teams

Teknisk- og miljøutvalget 03.03 kl. 10.30
Teams  

Oppvekst- og kulturutvalget 03.03 kl. 16.00
Teams

Helse- og omsorgsutvalget 03.03 kl. 16.00
Teams

Formannskapet 04.03 kl. 08.30
Teams

Kommunestyret 18.03 kl. 12.00 Merk tiden!
Teams

Sist oppdatert: 21. september 2021