Resultatene fra Ungdata-undersøkelsen er klare

Sist oppdatert: 21. september 2021

I denne rapporten presenteres hovedresultatene fra Ungdata-undersøkelsen, gjennomført blant ungdomsskoleelever i Bamble kommune våren 2021.

Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritiden.

Undersøkelsen gjennomføres på skoler over hele landet og baserer seg på et standardisert og kvalitetssikret spørreskjema som gjør det mulig å sammenlikne ungdoms situasjon på tvers av sted og over tid.

88 % av elevene på ungdomstrinnet i Bamble har besvart denne undersøkelsen.

Rapporten kan lastes ned og leses i sin helhet her.

For en forenklet oversikt anbefales det å gå til de siste sidene i rapporten hvor hovedfunnene er skissert opp.