Revidert veileder til lokal forskrift om forebygging av koronasmitte

Revidert veileder til lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bamble kommune, iht nasjonale råd og retningslinjer 18.01.2021

Bamble kommune har utarbeidet lokal forskrift med veileder for å dempe og begrense spredningen av koronasmitte. Kommunedirektøren mener at endringen i nasjonale anbefalinger og retningslinjer ikke påvirker dagens gjeldende lokale forskrift i Bamble. Det foreslås derfor ingen endring i forskriften

I henhold til Regjeringens nye anbefalinger og retningslinjer 18.01.2021, foreslår kommunedirektøren at Bamble kommunes veileder til lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bamble kommune revideres.

Ordfører har behandlet denne saken etter fullmakt fra kommunestyret 21.12.2020, sak 128/20. Formannskapets medlemmer har på e-post godkjent at ordfører delegeres myndighet til å fatte vedtak i denne saken.


Ordfører vedtar innstillingen slik den foreligger.

Veileder til lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bamble kommune, oppdatert 18.01.2021.


Revidert veileder trer i kraft 19.01.2021 kl. 12.00.

Se veileder til forskrift vedtatt 19.01.21

Se forskrift vedtatt 14.01.21

Sist oppdatert: 21. september 2021