Situasjonrapport for korona i Bamble

Sist oppdatert: 21. september 2021

Her finner du risikovurdering og nøkkeltall for koronasituasjonen i Bamble kommune ved inngangen til uke 25, juni 2021.

Risikovurdering

Smittetrenden er flat. Forrige uke ble det ikke registrert noen nye smittetilfeller, og det er heller ingen tilfeller med ukjent smittevei de siste ukene. 

Det har vært nedgang i antall smittede i Porsgrunn og Skien, og smittesituasjonen regionalt er nå synkende. De strenge, felles tiltakene for Grenland har gitt ønsket effekt.

Bamble kommune følger nå de nasjonale reglene med henblikk på smitteverntiltak. Slik situasjonen er per i dag, er det ingen grunn til å endre dette.

Det virker som om befolkningen har vært gode på å etterleve tiltakene, så forhåpentligvis får vi ikke noe nytt oppbluss. Frem til vaksinasjonsdekningen er høyere, er dette likevel en risiko.  

Alle påviste tilfeller er nå UK-varianter av viruset.

Barnehager er på grønt nivå.
Grunnskolen går fra gult til grønt nivå 23.06.21
Videregående skoler er på gult nivå.

Samlet risikovurdering*: Risikonivå 1.  

*Kommunens egen vurdering av den epidemiologisk situasjonen, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde. Rangeres fra 1-5, hvor 1 er den laveste og 5 er den høyeste.

Nøkkeltall pr. 21. juni 2021  

Antall positive tilfeller forrige uke: 0  
Antall tester forrige uke: 110
Antall i isolasjon ved rapportering: 0  
Antall nærkontakter ved rapportering: 1  

Totalt antall positive tilfeller i Bamble siden februar 2020: 192