Situasjonsrapport for korona i Bamble

Sist oppdatert: 21. september 2021

Her finner du risikovurdering og nøkkeltall for koronasituasjonen i Bamble kommune ved inngangen til uke 18, mai 2021.

Risikovurdering  

Smittetrenden har over siste par uker vært flat til økende. Det har siste uke ikke vært smittede med ukjent smittevei.  

Det er i så godt som alle av de siste tilfellene påvist UK-variant, og man må ta utgangspunkt i at alle nye tilfeller nå er UK-variant.  

Økning i antall smittede i Porsgrunn og Skien utløser en del nærkontakter og ventekarantener i Bamble kommune.  

Barnehager, skoler og videregående skole er på gult nivå.  

Samlet risikovurdering*: Risikonivå 2 stigende.  

*Kommunens egen vurdering av den epidemiologisk situasjonen, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde. Rangeres fra 1-5, hvor 5 er den høyeste.

Nøkkeltall pr. 3. mai 2021  

Antall positive smittetilfeller forrige uke: 6
Andel positive tester forrige uke: 2,4 %  
Antall i isolasjon ved rapportering: 8  
Antall nærkontakter ved rapportering: ca 24  

Totalt antall positive tilfeller i Bamble siden februar 2020: 159